×

Privacy Policy

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα HARILAO, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.harilao.com. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

H HARILAO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του και τα συναλλακτικά ήθη. H HARILAO αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών ιστότοπος είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος (e-shop) πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου που δημιούργησε η HARILAO,  η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, εδρεύει στα Χανιά, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail) info@harilao.com

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της  HARILAO και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της HARILAO  ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την HARILAO ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

2.Απόρρητο Συναλλαγών και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ιστοσελίδα https://www.harilao.com αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Από 25-5-2018 τίθεται σε άμεση εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ΄αριθ. 2016/679 Κανονισμός ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), προς τον οποίο η HARILAO βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση.

Με το παρόν κείμενο ζητάμε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την HARILAO για όλες τις παραγγελίες και τις ενέργειες που θα εκτελέσετε κατά την πλοήγηση σας στο site, τη δημιουργία προσωπικού προφίλ του επισκέπτη και την τήρηση αρχείου με τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών μας, στοιχείο απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών μεταξύ της HARILAO και του χρήστη/μέλους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Σε περίπτωση που συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού, οι κατηγορίες των δεδομένων που θα συλλέγουμε θα περιλαμβάνουν τα εξής: τα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου που μας δίνετε κατά την εγγραφή ή κατά την παραγγελία κάποιου προϊόντος (π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, ΑΦΜ κλπ), δεδομένα που αναφέρονται στον τρόπο σύνδεσής σας και στην παραμετροποίηση των συσκευών σας, επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν με τις υπηρεσίες μας είτε τηλεφωνικά είτε με άλλους τρόπους (επιστολές, e-mail κλπ), πληροφορίες που αποκτούμε από τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών, καθώς και πληροφορίες που μας δίνετε εσείς μέσα από αξιολογήσεις, παραγγελίες κλπ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η τήρηση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι εξαιρετικά σημαντική για την HARILAO. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη επιλογή που διατίθεται κατωτέρω, συναινείτε στη διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη μετά τη λήξη της εκάστοτε συμβατικής σας σχέσης με την HARILAO, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε το σχετικό πεδίο, τα δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και κατόπιν διαγράφονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους.

Οι συναλλαγές διέπονται από τις αρχές της εχεμύθειας και του απορρήτου. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τα συναλλακτικά ήθη ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στην HARILAO είναι εμπιστευτικές και η HARILAO έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

-Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας, με τη χρήση προσωπικών κωδικών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

HARILAO δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εκείνους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

-Στην περίπτωση που η HARILAO χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

-Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

-Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

-Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της HARILAO με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς, την φορητότητά τους (δηλαδή την παράδοσή τους σε εσάς σε κατάλληλο μορφότυπο ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η μεταβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας), την διαγραφή τους εφόσον δεν χρειάζονται πλέον για την παροχή κάποιας υπηρεσίας, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Μπορείτε να ανακαλείτε την συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) ακολουθώντας τις οδηγίες από το μενού επιλογών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της HARILAO λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 21 του 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία Δεδομένων, εκτός αν η HARILAO καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων , των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Επιπλέον διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, τ.κ. 11523, Αθήνα, +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr)

3.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η HARILAO δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

4.Περιορισμός Ευθύνης

α) Η HARILAO δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 7. «Υπαναχώρηση/Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»). Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των συναλλασσόμενων  περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της HARILAO παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα HARILAO δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή /και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη. Χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π) από επισκέπτες τους δικτυακού τόπου ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

β) Η HARILAO λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να διέπονται από ακρίβεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία.

γ) Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες έσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών. Η HARILAO  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω των συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

δ) Η  HARILAO δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (downloads) στοιχείων του περιεχομένου της  ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κ.λ.π)

5.Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας της HARILAO αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι  παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους  με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεών της, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6.Αγορά Προϊόντων

Η HARILAO κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με την HARILAO   μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

7.Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Οι συμβληθέντες χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος της HARILAO έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν και να ζητήσουν την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της HARILAO πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος . Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την HARILAO. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την HARILAO
  2. το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
  3. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ)

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 10 ημερών τότε η HARILAO δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

8.Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) info@harilao.com  και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας με την προϋπόθεση να μην έχει ξεκινήσει η εκτέλεσή της.

9.Τρόποι Πληρωμής 

Ο τρόπος πληρωμής ορίζεται σε αντικαταβολή του πλήρες ποσού κατά την παραλαβή της παραγγελίας για την Ελλάδα, και με χρήση υπηρεσίας paypal για το εξωτερικό.

10.Έξοδα Αποστολής

Για αγορές εντός Χανίων η αποστολή δεν έχει επιπλέον χρέωση. Σε κάθε άλλη περίπτωση  ο χρήστης επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα. Για αγορές άνω των πενήντα (50) ευρώ, η αποστολή θα γίνεται δωρεάν. Παρακαλώ ζητήστε εκ των προτέρων να σας ενημερώσουν για το πλήρες κόστος των μεταφορικών. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται δεδομένη η αποδοχή του κόστους μεταφοράς της εκάστοτε παραγγελίας.

Go Top